Rekrutacja 2012/2013

Kursy

Primary English - kursy dla uczniów szkoły podstawowej oparte na nowoczesych materiałach multimedialnych, projektach. Celem nadrzęnym jest komunikacja.

Kursy gimnazjalne - kursy których celem jest przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, wyćwiczenie sprawności, które przynoszą szczególną trudność uczniom.

Matura 2015 - zajęcia mające na celu przygotowanie uczniów do nowego egzaminu maturalnego. Priorytetem kursu jest nacisk na znajomość środków językowych oraz nowe formy pisania wymagane na egzaminie.

English for special purposes - język specjalistyczny - np. English for Tourism; IT English; Medical English

Zajęcia indywidualne one-to-one - dostosowane do ucznia na podstawie analizy potrzeb.